Талғар ауданы, Белбұлақ ауылдық округі әкіміне кандидат / Кандидат на должность акима Бельбулакского сельского округа Талгарского района

Талғар ауданы, Белбұлақ ауылдық округі әкіміне кандидат / Кандидат на должность акима Бельбулакского сельского округа Талгарского района

ӨМІРБАЯНЫ
Данилина Анна Викторовна

06.02.1978 жылы Алматы қаласында туылдым. Талғар ауданы Белбұлақ ауылында тұрамын. Білімім: жоғары заңгерлік, 2001 жылы Орта-Азиялық университетін бітірдім. Тұрмыстамын, 3 балам бар.
Мен «Альтернатива» Медиация және Бітімгершілік Орталығының жетекшісімін, Алматы қ. жер комиссиясының мүшесі, сонымен қатар Алматы қ. Қоғамдық Кеңесінің сарапшысы болып табыламын. Табысты еңбек қызметім үшін мемлекеттік марапаттар мен алғыстарым бар.

Сайлау алдындағы бағдарлама:
Менің өмірлік ұстанымым: «Өзіме жүктелген міндетті жүзеге асырып, есеп беру», «Ауылымыздағы ағайынның жағдайын жақсартуға күш салу», «Ауылымыздың болашағы үшін еңбек ету», «Ауыл тұрғындарының мәселелерін шешіп, естуші мемлекет ету». Әкім — ауыл адамдарының өкілі, көршісі, досы, өзіне жауапкершілікті алып, әр адамның мәселесін барынша қозғап, көтеретін тұлға. Мен-тиімді іс-қимылдардың, нақты міндеттер мен нақты іс-қимылдардың жақтаушысымын. Сіз мені тәжірибелі шаруа, Табысты менеджер, құрметті отбасы адамы, сауатты заңгер және жауапты адам ретінде білесіз. Белбұлақ ауылдық округінің әкімі бола отырып, мен Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес және ең бастысы, біздің округтің әрбір тұрғынымен тұрақты диалогта жұмыс жүргізетін боламын.
Мемлекет пен жергілікті билік сапалы өмір сүруге жағдай жасауы керек:
— Ауыл тұрғындарына лайықты жағдай жасалған жаңа жұмыс орындарын құру;
— Сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету;
— Таза, ұқыпты және жарықтандырылған көшелерді қамтамасыз ету;
— Интернет желісіне қолжетімділікті кеңейту үшін жағдай жасауға жәрдемдесу;
— Коммуналдық шаруашылық қызметтерін кеңейту-қоқысты уақытында шығаруды (кәдеге жаратуды) қамтамасыз ету;
— Демалыс аймақтарын құру / абаттандыру бойынша жұмыстар жүргізу;
— Халыққа тиесілі жерді пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз ету;
— Жерді жалға алу шартын қайта қарап, барлық жалға алушыларды тең жағдайға қою.
— Жайылымдық жерлерге қол жеткізу мәселесін шешу-аштықтан және жұттан ауыл тұрғындарының мал өліміне жол бермеу;
— Кәсіпкерлік қызметті ашық жағдайда жүргізуге жағдай жасау. Әкімнің жұмысын қоғамдық бақылау қадағалайтын болады. Бюджет қаражатын пайдалануға қоғамдық бақылау енгізу қажет. Округ тұрғындарын даму бағдарламаларын әзірлеуге және жыл сайынғы бюджетті дайындауға шақыру. Әр тұрғын ауылдың қажеттілігін біледі. Бірге өмір сүру сапасын жақсартамыз.
Құрметті жерлестер! Сіздердің қолдауларыңыз бен сеніміңізге сенемін, біздің Белбұлақ ауылдық округі біздің барлық арманымыз, идеяларымыз бен қажеттіліктеріміз сіздермен бірге жүзеге асу қажет.


АВТОБИОГРАФИЯ
Данилина Анна Викторовна

Родилась 06.02.1978 года в г. Алматы. Проживаю в п. Бельбулак Талгарского района. Образование: высшее юридическое, окончила Центрально-Азиатский университет в 2001 году. Замужем, имею троих детей.
Являюсь руководителем Центра Медиации и Миротворчества «Альтернатива», членом Земельной комиссии г. Алматы, эксперт Общественного Совета г. Алматы. Имею государственные награды и благодарности за успешную трудовую деятельность.

Предвыборная программа
Моя жизненная позиция: «Ежедневно подтверждать и реализовывать взятые на себя обязательства», «Добиваться благосостояния жителей нашего поселка», «Отстаивать будущее нашего села», «Решать проблемы жителей села и добиваться быть услышанным государством». Аким — представитель жителей села, сосед, коллега, друг, который берет на себя ответственность ежедневно представлять и отстаивать интересы каждого. Я – сторонник эффективных действий, четких задач и конкретных действий. Вы знаете меня как опытного хозяйственника, успешного управленца, добропорядочного семьянина, грамотного юриста и ответственного человека.Став Акимом Бельбулакского сельского округа я буду вести работу в соответствии с Законами Республики Казахстан и, самое главное, в постоянном диалоге с каждым жителем нашего округа. Я иду в Акимы, чтобы слышать народ и принимать соответствующие меры, отстаивая его интересы.
Государство и местная власть должны создать условия качественной жизни:
— Создать новые рабочие места жителям посёлка с достойными условиями.
— Обеспечить качественной питьевой водой.
— Обеспечить чистые, аккуратные и освещенные улицы.
— Содействовать в создании условий для расширения доступа к сети Интернет.
— Расширить услуги коммунального хозяйства – обеспечить своевременный вывоз (утилизацию) мусора.
— Провести работы по созданию/благоустройству зон отдыха.
— Обеспечить возможность пользоваться землей, которая принадлежит народу.
— Пересмотреть договора аренды земли и поставить всех арендаторов в равные условия.
— Решить проблему с доступом к пастбищным землям — не допустить гибели скота сельчан от голода и джута.
— Создать условия ведения предпринимательской деятельности на прозрачных условиях. — Государство и местная власть должны слышать народ! За работой Акима будет следить общественный контроль. Необходимо ввести общественный контроль за использованием бюджетных средств. Приглашать жителей поселка к разработке программ развития и подготовки ежегодного бюджета. Каждый житель знает потребности посёлка. Вместе создадим лучшее качество жизни.
Уважаемые земляки! Я надеюсь на вашу поддержку и доверие, наш Бельбулаский сельский округ достоин того, чтобы все наши мечты, идеи и потребности реализовались на нашей с вами Родине. Обязательно приходите на выборы – не будьте безразличными к жизни нашего посёлка. От выбора каждого зависит будущее нашего поселка на ближайшие 4 года.